Проекти

Усещане за любов

  • Режисьор – Бойка Велкова
  • Сценография – Яна Дворецка
  • Хореография – Татяна Соколова
  • Музика -Теодосий Спасов

Пиесата се играе в Народен театър „Иван Вазов“сцена на 4 етаж

Спектаткълът е подпомогнат от Фонд култура за разпространение по Едногодишен грант 2020г.

С участието на:

Бойка Велкова и Ивайло Захариев

“В чистия си вид любовта намира проявление единствено в ума на твореца. И дори там тя се влива в пъстротата на човешката природа и ражда палитра от страсти и дела, обрисувани от най-великите автори на всички времена. Завист и ревност, болка и страх, гняв и жажда за мъст бушуват в музика, стихове и картини. А истинското усещане за любов все пак побеждава, когато прошката израсне до дълго търпение, себеотдаването донесе радост и красотата на надеждата роди безсмъртие. Истинската любов е безсмъртна. Тя се простира в онзи свят, който започва там, където свършват илюзиите и сънищата, извън живота и смъртта, извън доброто и злото, извън удоволствието и болката. Любовта е плод от дървото на познанието, за което Бог казал: “Ако вкусите от този плод, ще станете богоравни”.
Бойка Велкова


Back to top